17) אינטגרציה2019-03-14T18:38:41+03:00

אינטגרציה – פרופ’ דן סיגל

שיעור זה סוקר נושא פילוסופי-פסיכולוגי. הוא עוסק בהגדרה של התודעה, מה זו אינטגרציה, ובאיזה מרחבים היא מתרחשת.

משימת הוראה

יהיה מעניין להקדיש כמה זמן לשאלה הבאה:

מבין מרחבי האינטגרציה שנסקרים בסירטון – אילו מרחבים אצלי באופן אישי מהווים מרחבים של אינטגרציה, ואילו מרחבים מרגישים פחות אינטגרטיביים עדיין, וכן דורשים עבודה נוספת. רישמו לעצמכם דוגמאות מחיי היומיום לכל אחד מהמרחבים שנסקרים לקראת סוף הסירטון.

 

Leave A Comment