14) רגשות ומודעות (שני סירטונים)2019-03-14T18:37:31+03:00

רגשות

בשיעור זה שני סירטונים. בראשון, ד”ר נאוה לויט בן נון סוקרת את תחום הרגשות מהזוית של מחקר המוח והמחקר הפסיכולוגי. בשני מוסבר הקשר בין רגשות ומודעות, ועל האפשרות לוויסת רגשות.

משימות למידה

מדוע לא נכון יותר לדבר על “רגש” ו”שכל” כשני דברים נפרדים? נסו לענות על השאלה הזו באמצעות ידע על המוח, ומבחינת החווייה וההתנסות האישית.

מה המסקנה העולה מניסוי גשר קפלינו? רשמו פסקה המסכמת את מסקנות המחקר באופן שרלוונטי ומובן לכם.

שאלת למידה

מה תפקיד המודעות בוויסות הרגש? היכן המודעות “מתערבת” בתהליך הרגשי?

משימת הרהור

תעדו ביומן את החווייה הגופנית של רגשות שונים. נסו לשים לב באיזה אזורים בגוף יש תחושה חזקה יותר בזמן חוויית הרגש: למשל כעס, קנאה, עצב, שמחה. נסו גם לשים לב אילו אזורי גוף פחות דומיננטיים בזמן הרגש.

מוזמנים גם להכנס לאטלס הרגשות שהוזכר בסירטון. בחרו רגש אחד, וחיקרו אותו לעומק. תרגמו את המונחים השונים לעברית כדי לוודא שאתם מבינים את הניואנסים.