הכשרת מדריכי שפת הקשב לעבודה עם ילדים2015-12-22T15:03:32+00:00